Aceffsa
Aceffsa
Serveis / Consultoria

català | castellanoConsultoria

Consultoria

  • Auditoria
    • Organització de controls interns a l’empresa
    • Informes i auditoria externa
    • Plans de viabilitat
  • Valoració d’empreses
  • Planificació economico-fiscal d'empreses i de patrimonis.
  • Establiment i seguiment d’empreses


> Sol·licitar informació