Aceffsa
Aceffsa
Serveis / Assessoria jurídica

català | castellanoAssessoria jurídica

Assessoria jurídica

  • Estudi i assessorament per a la realització d’activitats
  • Assessorament i elaboració de contractes
  • Disposicions testamentàries
  • Constitució de drets reals sobre béns mobles i béns immobles


> Sol·licitar informació