Aceffsa
Aceffsa

30 anys d'Experiència en assessorament empresarial,
avalen i garanteixen la qualitat i eficàcia dels nostres serveis.


català | castellano


Error fetching data, ORA-01843: not a valid month ; sql=select e.id,ei.texte,e.data_pub,e.data_cad from enquestes e, enquestes_idiomes ei where e.id=ei.id and ei.idioma='ca' and ei.validat='S' and e.activat='S' and e.data_pub<='13/05/2021' and (e.data_cad>='13/05/2021' or e.data_cad is null) and e.id not in (select er.id_enq from enquestes_resp er,enquestes_resp_idiomes eri where er.id_enq_res=eri.id_enq_res and er.id_enq=e.id and validat='N' and idioma='ca')order by data_pub desc